02/31 1393

دومین کارگاه منطقه ای رایانش سریع و ابری برگزار شد

 

دومین کارگاه منطقه ای رایانش سریع و ابری با محوریت ساخت کلاسترهای محاسباتی در  روزهای 9 و 10 شهریور ماه 93  در پژوهشکده نانو پیام نور استان یزد با حضور اساتید هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

 

 

 

 در این کارگاه موضوعات زیر به بحث گذاشته شد:         

- رایانش سریع و ابری (High Performance and Cloud Computing)

- آشنایی عملی با نحوه ساخت یک کلاستر مبتنی بر لینوکس و پیاده سازی آن به صورت عملی توسط شرکت کنندگان

- آشنایی با کلاسترهای محاسباتی 

- آشنایی مقدماتی با لینوکس

 

امین نظارات عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور