10/18 1393

کارگاه آموزشی محاسبات موازی و تورین برگزار شد

به همت پژوهشکده پوششهای نانو ساختار پیام نور استان یزد سومین کارگاه از سلسله کارگاههای پردازش موازی و رایانش سریع با محوریت "طراحی و ساخت کلاسترهای محاسباتی مبتنی بر GPU" در روزهای 13 و 14 دی ماه 93 در محل پژوهشکده بر گزار شد.

در این کارگاه اعضای هیئت علمی رشته های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، عمران، هواشناسی، رایانه، ریاضی و ... با روشهای مختلف افزایش کارایی نرم افزار های محاسباتی و طراحی و ساخت کلاسترهای GPU آشنا شدند.

مدرس این کارگاه : دکتر امین نظارات عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور یزد بود.

 

به همت پژوهشکده پوششهای نانو ساختار پیام نور استان یزد سومین کارگاه از سلسله کارگاههای پردازش موازی و رایانش سریع با محوریت "طراحی و ساخت کلاسترهای محاسباتی مبتنی بر GPU" در روزهای 13 و 14 دی ماه 93 در محل پژوهشکده بر گزار شد.

در این کارگاه اعضای هیئت علمی رشته های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، عمران، هواشناسی، رایانه، ریاضی و ... با روشهای مختلف افزایش کارایی نرم افزار های محاسباتی و طراحی و ساخت کلاسترهای GPU آشنا شدند.

مدرس این کارگاه : دکتر امین نظارات عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه پیام نور یزد بود.