11/12 1397

کارگاه آموزشی "مقدمه‌ای بر برنامه‌نویسی علم داده با MPI" پنجم اردیبهشت ماه برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی با عنوان " مقدمه‌‌ای بر برنامه‌نویسی علم داده با MPI " در کنگره بین‌المللی سیستم‌های کلان مقیاس محاسباتی و تحلیل کلان داده در پنجم اردیبهشت ماه 1398 در استان تهران توسط جناب آقای دکتر نظارات با رویکردهای زیر برگزار می‌شود

 

• Introduction to HPC and its relation with BigData
• Clustering in distributed computing networks
• Parallelization and computing speed up
• MPI and programming languages (C, C++ and Fortan) (Introduction)
• Some useful parallelization algorithms
• How to speed up the simulations
• Code optimization techniques
• Managing communications in computing environment (Cube-Tours)
• Implementing Mapr/Reduce with MPI
• Practical implementation of machine learning with MPI and Mapr/Reduce
 

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از برگزاری کارگاه‌های آموزشی این کنگره به سایت زیر مراجعه فرمایید :

www.tophpc.com